Campanula topaliana delphica

Biota
Eukaryota
Archaeplastida
Viridiplantae
Streptophyta
Embryophyta
Tracheophyta
Angiospermophyta
Dicotyledones
Eudicotyledones
Core eudicotyledones
Asteridae
Campanulidae
Asterales
Campanulaceae
Campanuloideae
Campanula
C. topaliana
ssp delphica

14 juni 2013 - ruine Delphi - Griekenland
(Alfabetisch) register